Westerwel > Onze School

Samen bouwen aan talenten

Westerwel is één van de scholen binnen Biezonderwijs en is een school voor speciaal basisonderwijs. Samen met basisscholen uit de omgeving maken wij deel uit van het samenwerkingsverband Plein013. Het is onze verantwoordelijkheid dat leerlingen die zorg nodig hebben, ook de hulp krijgen die bij hen past. We vinden het belangrijk dat we deze hulp zo dicht mogelijk in de buurt van het kind zoeken.

Onze school verzorgt onderwijs aan kinderen die extra hulp nodig hebben met opvoeding en lessen. Ons doel is om alle mogelijkheden van uw kind te ontwikkelen.  Dit doen we door het bieden van uitdagend, resultaatgericht, modern en passend onderwijs in een veilige omgeving.

Oudercontactgroep

Het doel van de oudercontactgroep (OCG) is: functioneren als een ‘klankbord’ voor ouders en school. Dat betekent dat we aan deze groep ouders en verzorgers vragen om met ons mee te denken.

Deze groep bestaat uit ongeveer tien ouders die zes keer per jaar ’s avonds bij elkaar komen. Op deze avonden zijn ook twee à drie teamleden aanwezig.
De directie informeert de oudercontactgroep over het (toekomstig) reilen en zeilen van de school en toetst (niet officieel) haar beleid aan deze groep.

De oudercontactgroep draagt ideeën aan die leven onder de ouders. Dit kan gaan over verbeteringen en de gang van zaken op school. Daarnaast ondersteunt de oudercontactgroep bij activiteiten en feestelijke gebeurtenissen. Heeft u interesse om onderdeel te zijn van de oudercontactgroep? Stuur dan een mail naar info.westerwel@biezonderwijs.nl

Positive Behavior Support

Op Westerwel maken we gebruik van PBS (Positive Behavior Support). Het komt er op neer dat we goed gedrag aanleren. Dit leren, doen we middels voor- en nadoen. We leggen dan ook de nadruk op het gedrag dat we willen zien in plaats van het straffen van ongewenst gedrag.

Kernprincipes PBS:

  1. Ontwikkel duidelijke verwachtingen van het gedrag
  2. Communiceer en onderwijs je verwachtingen van het gedrag
  3. Benoem en versterk gedrag dat je wil zien
  4. Geef weinig aandacht voor ongewenst gedrag
  5. Wees duidelijk en consequent over de gevolgen

Met een eenvoudige en handige aanpak en plan verbeteren we het gedrag van alle leerlingen. Voor deze aanpak is veel samenwerking en overleg op teamniveau nodig. Dit doen we graag samen met de ouders en verzorgers.

Samenwerking andere scholen

Wij werken veel samen met sbo Noorderlicht en sbo Zonnesteen. De scholen hebben samen één directeur, daarnaast heeft iedere school een of meerdere adjunct-directeur(en). Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel. De directie van Westerwel is:

Directeur: Stephan Gijsman
Adjunct-directeur: Lieke Kaal
Adjunct-directeur: Laura van der Heide

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs, stellen alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel op. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ouders en andere mensen die ermee te maken hebben. Het profiel geeft een beeld van de mogelijkheden en doelen die onze school heeft met het bieden van steun op het gebied van onderwijs aan leerlingen.

Wilt u het schoolondersteuningsprofiel eens bekijken? Dan kan dat via deze link.

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.