Studiedag over 21e eeuwse vaardigheden

Op 3 oktober hebben de drie sbo-scholen van Biezonderwijs (Noorderlicht, Westerwel en Zonnesteen) een gezamenlijke studiedag gehouden over 21e eeuwse vaardigheden.

Competenties die onze leerlingen nodig hebben in onze steeds sneller veranderende maatschappij noemen we 21e eeuwse vaardigheden. Samen met de twee andere SBO-scholen in Tilburg is SBO Westerwel vorig schooljaar aan de slag gegaan om het onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden op onze school verder vorm te geven. Dit schooljaar gaan we hiermee door!

Op de studiedag op 3 oktober hebben alle personeelsleden scholing gehad met betrekking tot het gebruik van de software van Gynzy. Deze software is bedoeld voor de leerkracht op het digibord en voor de leerlingen op een Chromebook. Zeer binnenkort verwachten we een aantal Chromebooks die onze leerlingen en leerkrachten gaan uitproberen. Met behulp van de Chromebooks kunnen onze leerlingen de lesstof op deze computer verwerken. Dit kan in de plaats van in het werkboek of juist als aanvulling bij het werkboek. Naast het verwerken van de lesstof kan deze Chromebook natuurlijk ook ingezet worden voor onder andere het aanleren van ICT-basisvaardigheden, digitaal communiceren, programmeren en tal van andere digitale vaardigheden.

Ook mediawijsheid is een onderdeel van 21e eeuwse vaardigheden; het doel is dat leerlingen leren over digitale media (zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram). Recent hebben onze eindgroepen en twee bovenbouwgroepen meegedaan aan ‘Mediamasters’, een landelijk spel voor de groepen 7 en 8 van de basisschool en het speciaal onderwijs. Tijdens het spelen van dit online spel leren de leerlingen over de kansen en gevaren van (digitale) media. Onze Arenden zijn 4e geworden van alle scholen voor speciaal onderwijs.

Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden van nieuwe ontwikkeling binnen het 21e eeuwse leren.