Oudercontactgroep

Het doel van de oudercontactgroep (OCG) is: functioneren als een ‘klankbord’ voor ouders en school.
Deze groep bestaat uit ± 10 ouders die zes keer per jaar ’s avonds bij elkaar komen. Op deze avonden zijn ook twee à drie teamleden aanwezig.
De directie informeert de oudercontactgroep over het (toekomstig) reilen en zeilen van de school en toetst informeel haar beleid aan deze groep.
De oudercontactgroep draagt ideeën aan die leven onder de ouders t.a.v. verbetering van de gang van zaken op school.
Voorts zet de oudercontactgroep zich in om te ondersteunen bij activiteiten en feestelijke gebeurtenissen.
Sinds jaar en dag int de oudercontactgroep bij de ouders een vrijwillige bijdrage waarmee ze in goed overleg met de directie niet-subsidiabele zaken geheel of gedeeltelijk financieren.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bijdragen aan culturele activiteiten voor de leerlingen, waardoor we naar voorstellingen, musea of films kunnen gaan.
  • Trakteren en versieren bij jaarlijkse feesten.