Dubbel Bijzonder

Feniks is een dubbel-bijzonderklas op Westerwel, waarin  groepjes leerlingen een dagdeel per week komen. Dubbel vanwege het aanwezig zijn van meer/hoogbegaafdheid in combinatie met stoornissen als autismespectrumstoornis, AD(H)D, dyslexie, gedragsstoornissen enz. De leerlingen worden uitgedaagd op het cognitieve gebied, maar leren daarnaast ook te leren leren; hoe ga je met hindernissen om, hoe pak je zaken zoals huiswerk aan etc. Door middel van psycho-educatie leren ze de executieve functies kennen: functies die nodig zijn om activiteiten te plannen en uit te voeren. Ze leren hierin hun zwakke en sterke kanten kennen en hoe ze hun sterke kanten kunnen inzetten om de zwakkere functies te helpen.

We werken hiervoor met een auto met executieve functies. De functies ontwikkelen zich niet in een rechte lijn, wat maakt dat er verschillen onderling bestaan. Wel is de omgeving van grote invloed op de ontwikkeling van deze functies. De leerling moet kansen krijgen om de functies te oefenen, zonder water in een zwembad kun je ook niet leren zwemmen. Naast de psycho-educatie probeer we de functies te versterken door middel van spellen: strategiespellen, reactiespellen, geheugenspellen, coöperatieve spellen en gezelschapsspellen. Hierbij moet het kind bijvoorbeeld op zijn beurt wachten, leren omgaan met zijn emoties met name bij verlies. Ook moet het kind plannen welke stappen hij in het spel zet, hij leert doorzetten etc.