Jaarkalender

Jaarkalender schooljaar 2019-2020

Maandag 2 september en dinsdag 3 september Info-avond in de groep
Maandag 16 september Studiedag: leerlingen zijn de hele dag vrij!
Dinsdag 8 oktober Informatieavond voortgezet onderwijs (bovenbouw).
Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober Herfstvakantie
Maandag 4 november en dinsdag 5 november Oudergesprekken
Maandag 11 november Schoolfotograaf
Dinsdag 12 november Studiedag; leerlingen zijn de hele dag vrij!
Donderdag 12 december BIVO-avond VO
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari Kerstvakantie
Maandag 13 januari en dinsdag 14 januari Schooladviesgesprekken
Donderdag 16 januari Studiedag; leerlingen zijn de hele dag vrij!
Donderdag 6 februari Studiemiddag: leerlingen zijn vrij vanaf 12.15 uur
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie
Maandag 9 maart Studiedag: leerlingen zijn de hele dag vrij!
Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart Oudergesprekken
Maandag 13 april 2e Paasdag
Maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei Voorjaarsvakantie Meivakantie
Maandag 4 mei Studiedag: leerlingen zijn de hele dag vrij!
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei Hemelvaart
Maandag 1 juni 2e Pinksterdag
Dinsdagmiddag 9 juni Studiemiddag: leerlingen zijn vrij vanaf 12:15 uur!
Maandag 6 juli t/m donderdag 9 juli Kamp Schoolverlaters
Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus Zomervakantie