Jaarkalender

Jaarkalender schooljaar 2018-2019

Woensdag 3 oktober Studiedag: leerlingen zijn de hele dag vrij!
Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober Herfstvakantie
Maandag 29 oktober Informatieavond voortgezet onderwijs (bovenbouw).
Maandag 5 november Schoolfotograaf
Woensdag 8 november Studiemiddag: leerlingen zijn vrij vanaf 12:15 uur!
Dinsdag 20 november Studiedag: leerlingen zijn de hele dag vrij!
Maandag 26 november Oudergesprekken
Dinsdag 27 november Oudergesprekken
Woensdag 5 december Sinterklaasviering
Donderdag 13 december BIVO avond op Beatrix College
Vrijdag 21 december Kerstviering
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari Kerstvakantie
Maandag 14 januari Schooladviesgesprekken
Dinsdag 15 januari Schooladviesgesprekken
Dinsdag 22 januari Studiedag: leerlingen zijn de hele dag vrij!
Donderdag 7 februari Studiedag: leerlingen zijn de hele dag vrij!
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart Voorjaarsvakantie
Dinsdag 12 maart Aanmelden VO
Donderdag 14 maart Aanmelden VO
Maandag 18 maart Oudergesprekken
Dinsdag 19 maart Oudergesprekken
Dinsdagmiddag 2 april Studiemiddag: leerlingen zijn vrij vanaf 12:15 uur!
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei Meivakantie
Donderdag 16 mei Westerweldag
Maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei Hemelvaartvakantie
Maandag 10 juni 2e Pinksterdag
Woensdag 19 juni Sportdag
Woensdag 26 juni Sportdag
Maandag 1 t/m donderdag 4 juli Kamp schoolverlaters
Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 Zomervakantie