leren programmeren

In het kader van de week van burgerschap met als thema technologie hebben alle klassen inmiddels een workshop gehad met programmeerbare robots van klein tot groot. De leerlingen en de leerkrachten hebben genoten van deze manier van leren. Komende periode zullen deze robots in de klas worden ingezet voor verschillende doeleinden zoals leren programmeren, maar ook als ondersteuning bij rekenen, taal en spelling. Met deze robots kunnen we ook goed aansluiten bij de talenten van onze leerlingen.