Anti-pestprotocol en klachtenregeling

Anti-pestprotocol

Op Westerwel volgen we een anti-pestprotocol. Als u op onderstaande links klikt, kunt u het anti-pestprotocol en het stappenplan doorlezen.

Anti-pestprotocol

Stappenplan pesten

Klachtenregeling

Wanneer u als leerling, ouder of verzorger niet tevreden bent:

  • Bespreek uw punt met de betrokkene. Probeer het eerst samen op te lossen.
  • Lukt dit niet, dan vraagt u een gesprek met de adjunct-directeur.
  • Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan bespreekt u uw klacht met de directeur van de school.
  • Mocht u ook hier onvoldoende gehoor vinden dan neemt u contact op met de voorzitter college van bestuur.
  • Wanneer u zich ook daar onvoldoende gehoord voelt, dan kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) of de onderwijsinspectie.

U kunt ook eerst met een externe vertrouwenspersoon in gesprek. Dit is iemand die naar je luistert, met je meedenkt en advies kan geven over wat u kan helpen in deze situatie. De gegevens staan in de klachtenregeling.
Elke school heeft een interne vertrouwenspersoon; die kan je helpen om met de externe vertrouwenspersoon in gesprek te komen.

In deze klachtenregeling wordt beschreven hoe het één en ander in zijn werk gaat.